Diensten

Algemeen
 
Als ervaren tolk en universitair docent bezit ik de vaardigheden om multicultureel te communiceren. Bovendien ben ik een “native Farsi speaker”, en woon 30 jaar in Nederland.  Hierdoor ken ik als geen ander de verstorende werking van cultuurverschillen op de soepelheid van de communicatie en op de wederzijdse informatieoverdracht.
Juridische dienstverlening
 
Met langjarige ervaring als consecutief- en simultaantolk kan ik u helpen bij de uitvoering van rechtszaken, IND-interviews en overige procedures. Het gebruiken van de digitale communicatiemiddelen zoals Teams, Zoom en Skype is mogelijk.
Wetenschap en milieukunde
 
Ik ben gepromoveerde wetenschapper, onderzoeker, docent en auteur van boeken en dictaten voor universitaire opleidingen. Vanuit mijn achtergrond kan ik door middel van tolken en vertalen uw boodschap zowel op het gebied van wetenschap en industrie als bijvoorbeeld milieuzaken overbrengen.
Fysische chemie
 
Vanwege mijn specialisatie fysische en colloïdchemie, waarin ik gepromoveerd ben, kan ik op deze gebieden bijzondere diensten verlenen. U kunt hierbij denken aan tolken en vertalen op het gebied van voedingsmiddelenindustrie, bodemverontreiniging, en sanering, en waterreiniging.

Voorbeeld van ons tolkwerk

“Tolkopdracht van de Universiteit van Amsterdam; zie artikel: 'From Internment to Resettlement of Refugees: On US Obligations towards MeK Defectors in Iraq',Melbourne Journal of International Law 15 (2014) 21-108 (Tom De Boer and Marjoleine Zieck)’ beschikbaar in de bibliotheek van UvA.

Beoordeling Farsi Focus door onze klanten

In 2019 is het werk van FarsiFocus beoordeeld door de klanten van het gerenommeerde Globaltalk, het voormalige tolk- en vertaalcentrum Nederland (TVcN) door middel van een enquête.
De resultaten, op een schaal van 0 tot 10, zijn:

Criterium
Gemiddeld cijfer
Beheersing Nederlandse taal
9,0
Vakinhoudelijke kennis
8,8
Houding
9,4
Gemiddelde beoordeling
8,5