Wie ben ik

Werkervaring
1998-heden: Freelance tolk Farsi ⇔ Nederlands voor IND, rechtbanken en advocaten, beëdigd in 2009.
2021-heden docent Perzisch aan de LOI (Leidse Onderwijsinstelling)
Per november 2023 docent chemie aan de ‘University of Applied Sciences’ in Zeeland.
April 2012-heden: Directeur van zelfstandige ondernemingen “Mehrian Farsi Focus” & “Mehrian Educatie”.
September 2012-heden begeleiding van afstudeeronderzoek en stageopdrachten bij diverse hogere onderwijsinstellingen.
September 1987- augustus 2012: docent en begeleider afstudeeropdrachten en stages
Hogeschool INHolland, Prof. Van Hall Instituut, (Agrarische) Hogeschool Delft, Vrije Universiteit Amsterdam & Wageningen Universiteit & Research Centre.
1971-1985: diverse functies zoals onderdirecteur, onderzoeker en begeleider van stagiaires
Ministerie van Landbouw in Iran (volledige en vaste aanstelling, voertaal Farsi).

Opleiding
2008: Certificaat tolk Farsi ⇔ Nederlands, Bureau Rbtv (het Register beëdigde tolken en vertalers) onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand van het Ministerie van Justitie.
1992: Doctoraat Fysische en Colloïdchemie, WUR; voertaal Nederlands en Engels
1987: Mastergraad Soil Science & Watermanagement WUR; voertaal Engels
1969: Bachelor-graad Chemie Universiteit van Isfahan, Iran, voertaal Farsi
1965: VWO gymnasium Isfahan, Iran, voertaal Farsi

Onderwijsbevoegdheid
Onderwijsbevoegdheid voor universiteiten en HBO-instellingen

Schrijver en publicist
2018 Literaire schrijverscursus Erasmus Universiteit Rotterdam
Literaire publicaties
Autobiografisch boek: “Orde op zaken”, ISBN: 9789464371529, NUR- code: 300, juni 2021, beperkte oplage in eigen beheer
Brief “Actieve pensioenado’s”, week prijswinnaar Max Magazine, nummer 43, 2021
Columns
“Profeet van alles en niets”, vermeld in NRC mei 2018 door Arnon Grunberg.
“Geen begrip voor de houding van mensen die corona maatregelen niet serieus nemen”. Gepubliceerd in Beekdaelen Journaal week 39 2020.
Wetenschappelijke publicaties
Hoofdauteur Werkboek Bodemverontreiniging, Delta Press, ISBN 90 6674 1694; eerste druk januari 2000.
Thermodynamics of the adsorption of organic cations on kaolinite, Centrale Landbouw catalogus000004911737; 30 steptemer 1992
Diverse wetenschappelijke publicaties, dictaten en presentaties in het Nederlands, Engels, en Farsi.

Overige
Lidmaatschap van diverse taalkringen en wetenschappelijke verenigingen.
Publicaties; Hoofdauteur Werkboek Bodemverontreiniging, Delta Press, ISBN 90 6674 1694; eerste druk januari 2000.
Diverse wetenschappelijke publicaties, dictaten en presentaties in het Nederlands, Engels, en Farsi.

2015 loopbaanmijlpaal
Op 29 augustus 2015 vierden we mijn 30 jaar loopbaan in Nederland. Zie verder impressiefoto’s.

Personalia
dr. Ir. T. (Mary) Mehrian Isfahani
Geboorteplaats: Isfahan, Iran
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: Gehuwd
Rijbewijs: BE