خدمات ترجمه

به دلیل تجربه طولانی حرفه ای و شغل استادی دانشگاه زبان فارسی  از مشکلات مکالمه بین ایرانیان و هلندی ها و طرز مقابله کردن با این مشکلات آگاه میباشم. ده ها سال زندگی و تحصیل در ایران و هلند به من آموخته است که تفاوتهای بسیار زیادی که بین فرهنگ این دو کشور وجود دارد، میتواند تأثیر مهمی در درک صحبتهای طرفین داشته باشد .می توانم از دانش و فنی که در رشته مکالمات آموخته ام برای رساندن پیام از یکی به دیگری به طور شایسته و مطلوب استفاده کنم. به این طریق قادر به ترجمه واضح و صحیح شفاهی همزمانی متوالی، حضوری، تلفنی، و مجازی تصویری با ارتباط ویدیو میباشم

 

 

امور قضایی
  • ١٨سال تجربه ترجمه در امور جزایی و قضایی، مصاحبه پناه جویان با سازمان مهاجرت و کسب ملیت هلندی (آی ان دی) و فرجام خواهی پناه جویان در نشست دادگاه باعث میشود که کار ترجمه را صحیح و روان انجام دهم.

دانش حفاظت محیط زیست و علوم پایه ای

  • در نتیجه سالیان زیاد تدریس در این رشته ها و جمع آوری اصطلاحات علمی روز مره این متن ها را به سهولت روان و زیبا ترجمه میکنم.

فناوری شیمی فیزیک مواد کلوئیدی

  • دکترای هلندی من در این رشته تخصصی میباشد. این فناوری شامل کاربرد خواص ذرات کلوئیدی در تهیۀ مواد غذایی، تصفیه خاکها وآبهای آلوده و تولید آب آشامیدنی میباشد. کتابها و جزوه های آموزشی  دانشگاهی زیادی که در این محدوده تألیف کرده ام دلیل مهارت من در زبان هلندی است.