در باره مهریان

تجربه و سابقه کار مترجمی
مترجم رسمی و قسم خورده هلندی به فارسی و فارسی به هلندی, مورد تایید وزارت دادگستری و شورای معاضدت قانونی
شروع از سال ١٣۸۰ Wbt-Raad دولتی هلند ادارۀ

شروع از سال ١٣۹۹ LOI استاد زبان فارسی در سازمان

ثبت شده در اطاق بازرگانی هلند شماره (Focus Farsi Mehrian) مدیرعامل کانون زبان فارسی مهریان
 • ۵۵۰۷۲١۷۸
 • شروع اردیبهشت١٣۸١

 

تجربه و سابقه کاراستادی دانشگاه در هلند
در حال حاضراستاد شیمی در دانشگاه زی لاند
استاد علوم فناوری و محیط زیست در دانشگاه های زی لاند, دلفت, خرونینگن و واخنینگن از سال ١٣۶۵

تجربه کار درایران
معاون ریاست آزمایشگاه پژوهش خاک و آب وابسته به وزارت کشاورزی ایران از سال١٣۵۰تا١٣۶٤
 کارمند ارشد آزمایشگاه شرکت خصوصی ساختن مواد نان افزایی از سال ١٣٤٨ تا ١٣٤٩

درجات تحصیلی
دکترای شیمی فیزیک از دانشکده فیزیک و شیمی کولوئیدی دانشگاه واخنینگن هلند
کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) شیمی خاک و آب از دانشکده علوم خاک و آب دانشگاه واخنینگن هلند
کارشناسی (لیسانس) شیمی عمومی از دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
دیپلم مترجمی رسمی از سازمان مترجمان وابسته به وزارت دادگستری هلند
دیپلم ریاضی از دبیرستان بهشت آیین اصفهان

نکات اضافی
دارای مجوز رسمی تدریس در دانشگاههای فنی و علوم هلند

 • نویسنده کتاب
 • “Orde op zaken”
 • ISBN:9789464371529
 • سال انتشار١٤۰۰ مطابق با 2021 میلادی
 • مولف و نویسنده کتاب علم
 • آلودگی خاک شماره ثبتی ٩۰٦٦٧٤٤١٦٩ ناشر هلندی
 • چاپ اول Delta Press
 • در سال 2000
 • نویسنده مقالات مختلف در
 • روزنامه ها و مجلات هلند مثال: " بازنشستگان فعال"
 • برنده جایزه بهترین مقالۀ هفته
 • شمارۀ 43 سال2021 Max Magazine

 

نمونه کار ترجمۀ مهریان از متن انگلیسی
 A word is not a crystal, transparent and unchanged, it is the skin of a living thought and may have vary greatly in color and content according to the circumstances and the time in which it is used. Towne v. Eisner, 245 U.S. 418, 425 ,1918 (Holmes, J.)
واژه بلوری شفاف و غیر قابل تغییر نیست بلکه پوشش اندیشه‌ای زنده است که میتواند از لحاظ طنین و محتوا به فراخور اوضاع و احوال و زمان کاربردش نوسانات زیادی داشته باشد (تغییر فاحشی کند). ج. هلمس

نمونه کار ترجمۀ مهریان از متن هلندی
Taal is niet slechts een uiting van een idee, maar een actie met gevolgen in de echte wereld.
De Amerikaanse filosoof Judith Butler (1956).

زبان نه فقط اظهار عقیده ای است، بلکه عملی است که در جهان واقعی (غیر مجازی) عواقبی همراه دارد. فیلسوف آمرکائی خانم یودیت بتلر
متولد سال  ١٩۵۶میلادی
منبع: Judith Butler: 'Taal kan mensen net zo verwonden als een kogel' - Filosofie Magazine